Adaptace na aktuální situace v síti

MENDEL si ihned po instalaci začne vytvářet nezávislé vzorce chování a pohybu v síti. Většina analytických bezpečnostních nástrojů se pro potřebu detekce hrozeb plně spoléhá na přednastavená pravidla, MENDEL dokáže účinně určit škodlivé a anomální chování právě díky svým schopnostem kvalitního monitoringu s využitím umělé inteligence.

Samostatné a asistované strojové učení

Strojové učení je velmi účinným nástrojem pro odhalování hrozeb, jeho efektivita navíc roste s časem, protože strojové učení má schopnosti sebezdokonalování. Analytikové mohou následně pracovat s daleko přesnějšími vstupy, rychle reagovat a zabránit tak škodám nebo prodlevám.

Pokročilá detekce

MENDEL monitoruje a zpracovává každý síťový tok a aplikuje na něj množství algoritmů a detekčních pravidel. Výsledkem je odhalování přítomnosti nestandardních zařízení nebo komunikace. MENDEL dokáže rozlišovat mezi lidskou a strojovou komunikací, a identifikovat nové, pokročilé a dosud neznámé hrozby.

MENDEL dokáže v síťové komunikaci rozpoznat osobní údaje a odhalit případný neautorizovaný přístup k těmto citlivým datům. To je zásadní nejen pro jejich přímou ochranu, ale i pro dodržování obecných nařízení pro ochranu osobních údajů – GDPR.